Kulturakademin har producerat mycket filmmaterial från många platser i kommunen, vilket nu finns samlade på Storumans Filmarkiv. Byafilm avser att använda detta unika material och spela in nya sekvenser för att producera filmer som fokuserar på fördelarna med att bo i byn. Filmerna kommer att vara dokumentära och användbara för myndigheter, institutioner, företag, släktingar och andra intressenter.

Samtidigt kommer de att vara positiva och informativa, en samling PR-filmer där vi med stolthet visar upp vackra landskap, aktiviteter, byborna och bylivet. Detta innebär att byarna bör tänka aktivt på vad de vill profilera, hur de vill att byn ska presenteras utåt, och vilka som ska synas och höras. Filmerna kommer att visas online på  byafilm.se, där besökare kan utforska en karta och se filmerna spelas upp.

Duncan Kemp, Kulturakademin i Storuman


Det är vi som är byafilm.se

Marcus Viklund

Filmare. Redigerare

Valerii Budaev

Filmare. Redigerare

Duncan Kemp

Projektledare