Vårt hem, Byafilmer från Storuman är ett projekt som finansieras med bygdemedel via Storumans kommun samt medel från Leader Lappland. Huvudmålet med projektet är att skapa ett unikt och omfattande filmarkiv från byarna i hela Storumans kommun under projekttidens tre år.

Att dokumentera byarna, hur det ser ut, intressanta platser, intervjuer med människor som bor här och de aktiviteter som sker. Filmmaterialet kan användas av alla; myndigheter, medborgare, besöksnäringen, släkt och vänner, med flera.             

Produktionerna leds av ungdomar och ungdomars perspektiv kring att bo i en by är en del i filmarbetet.

Duncan Kemp, Kulturakademin i Storuman


Det är vi som är byafilm.se

Simon Oscarsson

Filmare. Redigerare

Valerii Budaev

Filmare. Redigerare

Duncan Kemp

Projektledare